Är det verkligen sant det jag läser, att vår egen statsminister säger detta och dessutom är förbannad på de i vården som sett det naturligt att uppfylla patienters önskan och kallar dem för att bete sig rasistiskt. Jag hoppas att det är ”fake news” som det så vackert heter numera. Vad får vi svenskar säga och begära i dagens samhälle utan att bli kallade rasister? Det får inte bli så att det blir lättare att lista det tillåtna än det förbjudna!

Vi alla är idag informerade genom medias nyheter om allt våld och kriminellas härjningar i vårt samhälle och märkligt nog började det öka efter den stora invandringen år 2015. Det finns endast ett parti som såg det komma, de flesta av de andra partierna har varit blinda i stort sett fram till år 2020 då deras medvetenhet vaknar och de blåser i samma pipa om förändring som SD.

I takt med allt fler brottslingar i våra fängelser och de bilder som visas på förövarna är det ett överskott på invandrade ungdomar. Ökad droghandel och vapensmuggling en naturlig följd av öppna gränser och dålig ID-kontroll på de som tillåts bli ”svenskar”. Med lite självinsikt från politikernas sida borde man inse att man själva är drivkraften till en ökad rasism. Sluta att vara förbannad på svenska folket, vi är ett solidariskt folk, det är vi och tidigare generationers invandrare som lydigt byggt upp svenskt välstånd och haft god ordning i samhället.

Det är andra tider nu! Vi äldre kan med vämjelse se vad vi har fått möta och möter idag. Detta att bli kallade för rasister för att vi vill se en förändring när äntligen vindarna vänder och vi kan skönja ett hopp om att få ordning på gator och torg. Kanske kunna ta en kvällstur utan oro att bli antastad eller träffad av en förlupen kula!