Läser på mobilen att patienter önskar vård av svenska läkare. Vi har inte rätt att välja läkare. Vi får ta det som står till buds. Jag har blivit behandlad av utländska läkare vid ett flertal tillfällen och har personligen inget att klaga på i den vägen. Jag är ändå förvånad över att man inte får välja läkare. Får man ett nej för att läkaren är överbelastad så är det bara att acceptera och höra vilket alternativ som erbjuds. När jag har fått kallelse för behandling har det framgått av kallelsen vilken läkare jag skall möta.

Min fru blev behandlad av en läkare med namnet Hamid och hon blev så förtjust i honom att det liknade kärlek. Vad han gjorde med henne för denna dyrkan blev jag aldrig klar över. Vid ett annat tillfälle blev hon erbjuden en Abdulla och honom ville hon inte ha någon mer gång. Hon sa : ”Ingen Abdulla, jag varken hör eller förstår vad han säger.” Hon fick en annan läkare.

Andra orsaker att människor önskar svenska läkare kan mycket väl vara alla skriverier om falska läkarlegitimationer som förekommit. Ett exempel är den läkare som till och med opererade på svenska sjukhus inom ortopedi utan att vara läkare, till råga på allt i flera olika regioner. Sedan har vi de våghalsiga konstgjorda struparna som opererades in på Karolinska sjukhusets patienter. Det finns således fog för att människor har önskemål och krav på att det är väl kvalificerad personal som kommer att behandla dem.

Inget fungerar utan regler men undantag måste det alltid finnas plats för.

Än så länge kan vi välja vad vi vill dricka och läsa ,alltid något!