Vad har Ryssland och USA uppnått med tillsammans 30 år i Afghanistan? Det som de uppnått är på väg att raseras endast några månader sedan USA har skickat hem sina soldater. Som lekman undrar man vad de hade där att göra? Var det för att minska utförsel av narkotika, skapa ett bättre liv för landets kvinnor eller för att göra inmutningar till värdefulla metaller? Inte vet jag.

Kanske det är bättre att låta den inhemska befolkningen bestämma vilken kultur de ska leva efter även om det för oss västerlänningar är obegripligt hur de styr sina kvinnor att leva efter en religion som islam. Det är ett krigarfolk, med stridsherrar i olika regioner som vill råda och bestämma över andra. De har i stort sett fört gerillakrig med stormakterna, som inte har kunnat slås ned. Själva vill de flesta av oss i Västerlandet inte ändra på vår kultur och kulturella liv.

Det har bevisats förr att det går inte att bomba sig till fred, då det gäller gerillakrigare och terrorister. Det går helt enkelt inte att ändra på den kultur som finns om inte den inhemska befolkningen vill det. Finns det något annat motiv än att det blir en marknad för vapenaffärer. Då kopplar jag till det resultat som erhållits i konflikten mellan Israel och Palestina. Där har det stridits i olika perioder sedan 1948. Det bevisar att vägen till en fredlig värld inte är möjlig genom krig.

En önskan är att all världens ledare slutade med vapenskrammel och brydde sig om vår glob som svävar i universum med endast en tio mil skyddande hinna kring sin periferi. Denna hinna bombarderar vi hänsynslöst med diverse föroreningar enbart av ekonomiska orsaker. Det vore bättre att ta den kampen och lägga alla pengar till detta än vapenskrammel. Krig kan aldrig vara bra för miljön.

En bild från SMHI visar de olika skikten ovan jordens yta: