Blog Image

Politik

Personliga åsikter

En röst är bättre än ingen alls!

Kavla ner, hyllad PR-konsult medverkar i kampanjen!

Politik Posted on 2021-08-01 13:03

Kavla ner är en kampanj mot vaccinering för Covid-19. PR-konsulten Andreas Sidkvist eldar på kampanjen enl. en artikel i Aftonbladet. En sån galen tanke som att all information från Folhälsomyndigheten om att hålla avstånd och uppmaningen att vaccinera sig för att minska smittspridningen är en bluff. Den här kampanjen är lika dum som den grupp som kampanjar om att jorden är platt och inte rund som ett klot. Varje sjöfarare vet att mötande fartyg växer fram vid horisonten. Varje astronaut har kunnat se jorden som ett klot från sin rymdfarkost, även nu civila kapitalstarka privatpersoner efter den senaste uppskjutningen i privat regi. Alla uppskjutna satelliter som kretsar runt jorden och ger oss information via GPS var vi är skulle enligt dessa människor vara en bluff. Hur jävla dum är det tillåtet att vara?

Kampanjens medlemmar i ”kavla ner” visar ingen respekt för all den sjukvårdspersonal och patienter som kämpar världen över för att slå tillbaka detta svåra virus. Kampanjen är en sådan idioti att den egentligen inte är värd att kommentera av annan anledning än att den är ett påfund av människor som skonats från från viruset och bortser helt från alla de som drabbats av det. De som ansluter sig till gruppen kan antas vara de som är mot all vaccinering, de som är allergiska och har dålig erfarenhet av vaccinering, likaså de som ser på det antal döda där vaccineringen antagits varit orsaken till dödsfallet, vilket är en försvinnande liten del i förhållande till de som dött av viruset.

Jag bara hoppas att fler reagerar och motverkar kampanjen ”kavla ner”!Vidrigt av en svensk att begära etnisk svensk läkare!

Politik Posted on 2021-07-31 13:20

Är det verkligen sant det jag läser, att vår egen statsminister säger detta och dessutom är förbannad på de i vården som sett det naturligt att uppfylla patienters önskan och kallar dem för att bete sig rasistiskt. Jag hoppas att det är ”fake news” som det så vackert heter numera. Vad får vi svenskar säga och begära i dagens samhälle utan att bli kallade rasister? Det får inte bli så att det blir lättare att lista det tillåtna än det förbjudna!

Vi alla är idag informerade genom medias nyheter om allt våld och kriminellas härjningar i vårt samhälle och märkligt nog började det öka efter den stora invandringen år 2015. Det finns endast ett parti som såg det komma, de flesta av de andra partierna har varit blinda i stort sett fram till år 2020 då deras medvetenhet vaknar och de blåser i samma pipa om förändring som SD.

I takt med allt fler brottslingar i våra fängelser och de bilder som visas på förövarna är det ett överskott på invandrade ungdomar. Ökad droghandel och vapensmuggling en naturlig följd av öppna gränser och dålig ID-kontroll på de som tillåts bli ”svenskar”. Med lite självinsikt från politikernas sida borde man inse att man själva är drivkraften till en ökad rasism. Sluta att vara förbannad på svenska folket, vi är ett solidariskt folk, det är vi och tidigare generationers invandrare som lydigt byggt upp svenskt välstånd och haft god ordning i samhället.

Det är andra tider nu! Vi äldre kan med vämjelse se vad vi har fått möta och möter idag. Detta att bli kallade för rasister för att vi vill se en förändring när äntligen vindarna vänder och vi kan skönja ett hopp om att få ordning på gator och torg. Kanske kunna ta en kvällstur utan oro att bli antastad eller träffad av en förlupen kula!Val av läkare!

Politik Posted on 2021-07-27 11:16

Läser på mobilen att patienter önskar vård av svenska läkare. Vi har inte rätt att välja läkare. Vi får ta det som står till buds. Jag har blivit behandlad av utländska läkare vid ett flertal tillfällen och har personligen inget att klaga på i den vägen. Jag är ändå förvånad över att man inte får välja läkare. Får man ett nej för att läkaren är överbelastad så är det bara att acceptera och höra vilket alternativ som erbjuds. När jag har fått kallelse för behandling har det framgått av kallelsen vilken läkare jag skall möta.

Min fru blev behandlad av en läkare med namnet Hamid och hon blev så förtjust i honom att det liknade kärlek. Vad han gjorde med henne för denna dyrkan blev jag aldrig klar över. Vid ett annat tillfälle blev hon erbjuden en Abdulla och honom ville hon inte ha någon mer gång. Hon sa : ”Ingen Abdulla, jag varken hör eller förstår vad han säger.” Hon fick en annan läkare.

Andra orsaker att människor önskar svenska läkare kan mycket väl vara alla skriverier om falska läkarlegitimationer som förekommit. Ett exempel är den läkare som till och med opererade på svenska sjukhus inom ortopedi utan att vara läkare, till råga på allt i flera olika regioner. Sedan har vi de våghalsiga konstgjorda struparna som opererades in på Karolinska sjukhusets patienter. Det finns således fog för att människor har önskemål och krav på att det är väl kvalificerad personal som kommer att behandla dem.

Inget fungerar utan regler men undantag måste det alltid finnas plats för.

Än så länge kan vi välja vad vi vill dricka och läsa ,alltid något!


Ett telefonsamtal idag gav dyster information.

Politik Posted on 2021-07-25 22:54

Jag hade idag ett samtal med en äldre släkting i Strängnäs. Hon har själv arbetat inom äldrevården i 30 år så hon vet vad som gällde under den tiden. Idag har hon sin man inom äldrevården och ser med egna ögon den försämring som skett och sker. Alla kostnader på hjälpmedel och hygienartiklar belastar idag vårdtagarens anhöriga. När jag hörde detta förstod jag genast sambandet, vilket jag redan visste, men inte i den grad jag fick höra. Nedmonteringen av äldrevården är inget annat ett sparande på de som arbetat och slitit för vår välfärd och som nu i stället läggs på alla nyinkomna i hutlöst stora kostnader för boende och nystart i vårt samhälle. Det är inte rimligt vad som hände exempelvis i Solna att en man med två fruar fick tillgång till två lägenheter till en uttalad summa på 2,5 miljoner kronor. Andra exempel är hotellboende för en familj på över 20 000 kr per månad. Hur tror våra politiker detta uppfattas annat än en stor orättvisa av den ordinarie befolkningen? Med en sådan politik skapas den rasism, som politikerna säger sig vilja motverka. Slutsats politikerna är ansvariga för den stegrande rasismen i vårt land. När det gäller våldet i samhället säger de med allvarlig min att det är oacceptabelt, det tycker jag också och även där är jag oense med politikerna vad det beror på. Det som är självklart är tabu. Jag skäms över hur Sverige har blivit!

Hur har du det här på boendet farsan? Du min kära son: ”Kan du se till att jag får ägg sill och en sup till frukost, då ska jag jävlar i mig resa mig och gå härifrån, hoppa i spat och åtminstone få dö ren, sedan kan du fiska upp mig och låta mig ligga rak i lådan, gör du det så har du gjort dagens goda handling!”Antal döda stiger!

Politik Posted on 2021-01-27 12:23

Många rapporter om stigande antal döda meddelas dagligen i väntan på vaccin. En del kändisars svåra situation beskrivs i Tv-reportage. Bland annat den tuffa grävande journalisten Janne Josefsson beskriver sin ångest för sitt höga blodtryck och rädsla för döden. Hua mig vad man kan missta sig på en annan människas problem.

Han har kunde man tro en trygg tillvaro, dels ekonomiskt, dels genom sitt kändisskap möjlighet till en lycklig ålderdom som är få förunnat.

I programmet ”Hisingen-Casablanca” ges en annan bild av ” Janne med folket”. Han trivs inte med att bli gammal, vem gör det? Många andra människor är förnöjsamma och förbereder sig mentalt på att de inte har ett evigt liv. De gör så gott de kan och kräver inte sensationer varje dag, det kan man tycka att Janne Josefsson också utan svårighet ska acceptera.

Vem väljer han att träffa för att väcka intresse, jo den kriminelle Clark Olofsson som troligtvis alla pensionärer känner till efter hans och polismördarens gisseldrama på en bank vid Norrmalmstorg i Stockholm. Denne mångåriga fängelsekund som alltid omskrivits som en stjärna i pressen har sin egen tolkning på hederlighet. Det framgår att sätter man sina egna etiska och moraliska regler själv är det tillåtet att utföra vilken kriminella handling som helst och då också givetvis påstå att man är oskyldig. Intressant att höra hur en kriminell resonerar och förklarar därmed alla nekanden i rättssalarna. Clark påstod i motsats till Janne att han inte var rädd för döden.

Ingen ska vara rädd för döden, den tillhör livet och dess slut, om man så vill eller inte. Det man ska vara rädd för är på vilket sätt man kommer att dö. Det kan väcka olust om man sitter och tänker igenom olika scenarier. Ett råd är undvik att tänka på det och lev livet livat så länge det varar, och är det allt för jävligt och otrevligt, så kanske man ska börja knarka i livets slutskede, om man har kapital till det eller ta ett kraftigt rus och rusa in i dödsriket. Man ska inte tänka på det så mycket för rätt som det är så händer det bara, utan att man kommer att veta vad som sker. Det är bara andra, som får besked, själv forslas man bort ovetande om sitt öde, det öde som man visste skulle komma medan man levde.

Sedan har vi en annan kändis, som sitter och väntar på vaccin (Leif GW Persson). Han hotar med att flytta till Israel för att snabbare få sitt vaccin. Han har säkert råd med det. Denne intellektuella person gör en tankevurpa om han tror att han är tryggare i självbombarnas Mellanöstern. Då är det väl ändå bättre att dö hel till kropp och själ och inte mosad i ett bombdåd.

Kapitulera inför döden, den kommer om du så vill eller inte Janne Josefsson!


Hur slumpen slår till!

Politik Posted on 2021-01-06 18:32

Adressen till den här bloggen kom till efter en skiss som jag gjorde då jag arbetade på Skärblacka Bruk. Jag kände mig något frustrerad på den tid på 90-talet då Windows-95 etablerades på företaget och alla fick tillgång till e-mejl. Alla fick möjlighet att sprida sina meddelande till Kreti och Pleti. Det kom massor av e-mejl i inkorgen, som i mitt tycke inte berörde mig och störde det arbete jag hade ansvar för. I det sammanhanget ritade jag följande skiss:

In och utkorg fylldes snabbt med utskrivna mejl att behandla!

Bilden symboliserade det nya kaos, som inkräktade på den dagliga verksamheten. Några år senare då bloggen Politisk kritik skapades döpte jag bloggen till: inut.fritzlennart.se utan tanke på vad den skulle kunna tolkas till i samband med den stora invandringen år 2015. I sig självt hade invandringen varit stor redan innan detta rekordår. Med slump menar jag detta med in.ut vilket visade sig passa bra, då jag varit och är kritisk mot allt för stor invandring.

Problemet på vår planet och den omtalade klimatkrisen är människan. Det är vi som bedriver rovdrift på jordens naturtillgångar och målet med ständig tillväxt. Detta kommer inte att förändras i tillräcklig grad så länge den snabba befolkningsökningen pågår. Ju fler som ska ha tillgång till resurserna desto mindre per capita. Den bästa klimatåtgärden är att minska befolkningstillväxten. Idag är utvecklingen att förlänga varje människas liv i alla välfärdsländer och hjälp till utvecklingsländernas svältande barn till ett drägligt liv. Vad göra?

Ett sätt är införande av barnbegränsning i de länder där det anses vara en rikedom med många barn som försäkring till vård vid hög ålder. Detta kan ske genom information om preventivmedel, som samtidigt skyddar mot sexuell smitta. En minskning till två max tre istället för barnkullar från 4 till tio i varje familj. I de flesta välfärdsländer har barnantalet minskat, men även där ska barnbegränsning gälla till exempelvis 2 barn per familj!

Den felaktiga idén om att Sverige har plats för 40- 50 miljoner invånare är ogenomtänkt. Det handlar inte om att det finns geografisk plats. Det handlar om hur ett Sverige skulle fungera med så mycket folk, då vi inte ens klarar av att hantera de 10 miljoner som finns här idag. Vad är det för mening med en överbefolkning. Vad ger det för vinst till landet än en massa nya problem att hantera? Låt människor få en naturlig död, då hjärnan har slutat att fungera. Låt för tidigt födda barn utan egen livskraft få dö i stället för ett livslångt lidande på grund av ett svårt handikapp. Läkaretiken till att rädda liv till varje pris i de nämnda fallen bör omprövas om befolkningsbegränsning ska implementeras? Alternativet är att vi inget gör i detta avseende utan fortsätter som vi gör och gemensamt tar ansvar för att vi förkortar allas liv på denna vår jord!

Den i mitt tycke stolliga idén att tro sig reducera CO2 genom att pumpa ner och komprimera gasen i bergrum som en teknisk lösning kan endast komma från en tekniker. Här ska ändå skickliga forskare undersöka mer naturliga lösningar.Ett Gott Nytt År!

Politik Posted on 2020-12-29 18:22

Det mest slag kraftiga inlägget under det gångna året har varit ”Allah råder inte i Sverige!” Jag tackar alla er som kommenterat detta inlägg! Detta var tydligt något som många människor längtat efter och det är enbart ledsamt att svenska politiker inte tagit det islamistiska inslaget i Sverige på allvar utan låtit det fortgå så långt, så att det idag kan ifrågasättas om det går att stoppa. Personligen är jag inte mot muslimer, som rättar sig efter svensk lag och som avstår att pådyvla sin privata tro på andra och som inte kräver att det svenska samhället ska anpassa sig efter deras religiösa idéer.

Då man har flytt från sitt hemland på grund av krig är jag övertygad om att de flesta människor som kommit vill ha fred. Med den övertygelsen undrar jag vad vi har fått för sorts folk till vårt land, då det har misslyckats så kapitalt med integrationen att 600 000 utrikesfödda är arbetslösa. Uppgiften är given av författarna till ”Ramverk för integration!” som inbjudit svenska ministrar, som samtliga avstod att medverka i seminariet.

Det är inte roligt för de ansvariga att få sådan svidande kritik för sitt misslyckande, så där kan jag förstå att de avstod. Det är dock deras plikt att ta del av de 27 punkter, som ramverket behandlar och agera! Det duger inte att så många arbetslösa går omkring i vårt samhälle med försörjningsstöd. Skattepengarna behövs i dessa tider till mer positiva åtgärder än att mata människor med fördelar, som inte lyckas med att utbilda sig eller skaffa sig ett arbete. Antalet arbetslösa motsvarar 2 st. städer med 300 000 invånare i vardera. Det är ett perspektiv man ska framför ögonen och inte trolla bort antalet i 290 kommuner för att det inte ska synas!

I vissa fall saknas klarspråk i det svenska samhället och det räcker inte med att politikerna i plenisalen angriper varandra. De måste helt enkelt bättra sig och ge förutsättningar för en bättre integration. De har i de flesta fall bra betalt för att klara just den svåra uppgiften.

Skål för bättring och ETT GOO NYTT ÅR!

Varför inte champagne till Nyår, om det finns pengar till det?Äldrevård- omsorg!

Politik Posted on 2020-12-16 00:58

Något förvånad upptäcker jag, att nu skall det satsas på de äldre. Nu kommer frågor om vems skulden är, att det dör så många i Sverige i jämförelse med andra nordiska länder i omsorgen under pandemin.

Låt mig berätta något om äldre vård och hur jag har uppfattat den. Min första kontakt med den var, då farfar bodde hemma hos oss. Han var dement och farmor klarade inte av honom längre och mina föräldrar ställde upp och lät honom flytta in hos oss. Vi bodde modernt, vi var 7 personer i två rum och kök på 52 kvm. Efter en tid blev det för mycket, jag undviker att berätta om allt dråpligt som inträffade. Mina föräldrar ordnade med att farfar kom in på ett ålderdomshem i slutet på 1950-talet. Efter 14 dagar var han död. Han hade skydd runt sängen för att han inte skulle ramla ur den. En natt då han skulle upp försökte han kliva över hindret, slog i golvet och dog. Han var då över 85 år. Kommentaren var då: ”Skönt för farfar att få gå till vila och slippa plågas.”

Min andra kontakt med äldre vården var också under slutet av 1950-talet, då var det en äldre kvinna som hade tillsyn av en s.k. hemsamarit 8 timmar om dagen och på kvällarna var det dottern som tog över. Denna kvinna slutade också på ålderdomshemmet Sandbyhov efter 14 dagars vistelse var hon död.

Min egen far råkade ut för en ryggskada och rehabiliterades på Sandbyhov tillfälligt. Det var i början på 1990-talet Då jag besökte honom fick jag en chock, dels vilket nödtorftigt rum han vårdades i, dels genom det dåliga mentala skick, som de boende befann sig. Vid den gemensamma matsalen var det alldeles tyst endast sörplande och smaskande kunde höras och från en del rann det ur munnarna då de intog sin måltid. Far sade:” Här finns ingen att prata med, alla är så dåliga, de sitter bara och glor!” Far fick komma hem och gladde sig över det.

Mina föräldrar fick sin sista tid i mitten på 1990-talet på ett toppmodernt boende på Vrinnevihus och där hade man ordnat med särskilda utrymmen för diverse aktiviteter. Jag besökte mina föräldrar där var fjortonde dag och såg aldrig någon aktivitet i dessa fina utrymmen. De gamla var helt enkelt för sjuka att ha något intresse för att göra annat än att äta och sova och svälja sina mediciner.

Min erfarenhet är att de gamla ska vårdas på ett värdigt sätt under sin sista tid i livet. De gamla som är dementa och svårt sjuka är inget att satsa på i annan bemärkelse än att de ska ha bra vård. Nu under pandemin får jag intrycket att de äldre är de viktigaste i vårt samhälle, så är det inte. De viktigaste att skydda är de yngre, det är de som är framtiden, inte de äldre. De hemska dödssiffror som Sverige visar upp är förfärande, men jag tycker ändå att de rapporter som lämnas inte anger hur många äldre, som annars dör på grund av ålderssvaghet. Dessa höga dödstal som närmar sig 8000 personer är det utöver alla andra som dör av ålder?

De äldre som är mentalt i bra skick ska skyddas, de i dåligt skick och som kräver palliativ vård ska få smärtlindring och ett lugnt och värdigt insomnande. Denna svåra prioritering är vi lekmän tvungna att kunna lita på att sjukvårdspersonalen besitter. Finns inte denna kunskap finns det plats för kritik inte annars. Varje individ i sig är säkert medveten om sin egen dödlighet, och ser det som en naturlig följd av livet. Är man nyfiken och vill hänga med så är livet kärt i annat fall är livet svårt.

Felet i vårt egoistiska samhälle är säkert just egoismen och den vårdar man inte bort. Ta bara exemplet i våras då pandemin gjorde sitt intåg, affärshyllorna gapade tomma på toapapper och konserver. Det är så många av oss reagerar då det krisar, vem tänkte då på de med andnöd på lasaretten? Det var sjukvårdspersonalen, som arbetade häcken av sig!

Nu härskar efterklokheten, sluta att skylla på varandra och rätta till de systemfel som finns i vård och omsorg, men glöm inte heller andra samhällsbrister som kräver kapital för överlevnad. Det är värre om de yngre börjar dö i brist på framtids tro.

Hur mår du farsan? Dåligt, jag vill dö, hälsa morsan! Hon dog för ett par år sedan, så det får du göra själv !« FöregåendeNästa »