Blog Image

Politik

Personliga åsikter

En röst är bättre än ingen alls!

Bistånd till Afghanistan.

Politik Posted on 2021-08-24 00:39

Biståndet på en miljard kronor om året till Afghanistan ska fortsätta, inget ska komma talibanerna till del säger vår utrikesminister Ann Linde. Hon följer mantrat, i politik är det omöjliga möjligt. Jag tvivlar starkt på detta. Hur skickliga vi svenskar än är så finns det ändå gränser vad vi lyckas åstadkomma. Sidas personal får uppdraget att fördela pengarna till pålitliga organisationer därstädes. Klart att det var möjligt innan talibanernas övertagande, men nu är det att slå blå dunster i oss. Varför ska SVT samla in ytterligare pengar från svenska folket enligt ett inslag från anlitade kändisar? I varje fall är det inte någon god idé att sända dem till Afghanistan. De insamlade pengarna kan i så fall gå till hjälp till de som nu ska tas om hand här, det känns säkrare och mer kontrollerat.

De miljarder som gått till dem innan övertagandet har enligt vissa källor kommit folket till del men även berikat statstjänstemän, som vände sitt folk ryggen och såg till att komma ur landet tillsammans med ansvarigt regeringsfolk. Ett inte ovanligt beteende bland ansvariga politiker. Klart att man förstår att de inte vill mista huvudet, men varför ska inte ansvariga på land precis som kaptenen på ett fartyg vara den sista att lämna fartyget vid en förlisning. De flesta kaptener till sjöss tar ansvaret även om undantag finns. Att någon politiker gjort det känner jag inte till. Möjligen Mandela skulle ha gjort det?

Personligen tror jag inte det går att ändra ett folks kultur med bomber. Det skapar enbart starka motståndsrörelser med kampvilja. I Sverige görs försök från politikernas sida att integrera människor från krisdrabbade Mellanöstern, även det har visat sig vara ett misslyckat projekt. Givetvis finns det bra folk från alla länder, det gäller bara att skilja agnarna från vetet annars går det som hos oss. Nu har vi skapat ett läge på grund av dålig kontroll som vi inte ens kunde drömma om skulle ske här. Det har redan kostat för mycket och kommer fortsätta kosta oss många år framöver. Jag förstår om Statsministern är nöjd och avgår. Han ärvde skiten efter Reinfeldt som öppnade mer än sin famn för att få Mellanöstern hit med en ny religion och klankultur. Ytterligare en kapten som lämnade då det krisade och i det fallet det bästa som kunde hända med en sådan inställning som han hade till svenskarnas väl och ve.Talibanerna

Politik Posted on 2021-08-10 14:38

Vad har Ryssland och USA uppnått med tillsammans 30 år i Afghanistan? Det som de uppnått är på väg att raseras endast några månader sedan USA har skickat hem sina soldater. Som lekman undrar man vad de hade där att göra? Var det för att minska utförsel av narkotika, skapa ett bättre liv för landets kvinnor eller för att göra inmutningar till värdefulla metaller? Inte vet jag.

Kanske det är bättre att låta den inhemska befolkningen bestämma vilken kultur de ska leva efter även om det för oss västerlänningar är obegripligt hur de styr sina kvinnor att leva efter en religion som islam. Det är ett krigarfolk, med stridsherrar i olika regioner som vill råda och bestämma över andra. De har i stort sett fört gerillakrig med stormakterna, som inte har kunnat slås ned. Själva vill de flesta av oss i Västerlandet inte ändra på vår kultur och kulturella liv.

Det har bevisats förr att det går inte att bomba sig till fred, då det gäller gerillakrigare och terrorister. Det går helt enkelt inte att ändra på den kultur som finns om inte den inhemska befolkningen vill det. Finns det något annat motiv än att det blir en marknad för vapenaffärer. Då kopplar jag till det resultat som erhållits i konflikten mellan Israel och Palestina. Där har det stridits i olika perioder sedan 1948. Det bevisar att vägen till en fredlig värld inte är möjlig genom krig.

En önskan är att all världens ledare slutade med vapenskrammel och brydde sig om vår glob som svävar i universum med endast en tio mil skyddande hinna kring sin periferi. Denna hinna bombarderar vi hänsynslöst med diverse föroreningar enbart av ekonomiska orsaker. Det vore bättre att ta den kampen och lägga alla pengar till detta än vapenskrammel. Krig kan aldrig vara bra för miljön.

En bild från SMHI visar de olika skikten ovan jordens yta:Kavla ner, hyllad PR-konsult medverkar i kampanjen!

Politik Posted on 2021-08-01 13:03

Kavla ner är en kampanj mot vaccinering för Covid-19. PR-konsulten Andreas Sidkvist eldar på kampanjen enl. en artikel i Aftonbladet. En sån galen tanke som att all information från Folhälsomyndigheten om att hålla avstånd och uppmaningen att vaccinera sig för att minska smittspridningen är en bluff. Den här kampanjen är lika dum som den grupp som kampanjar om att jorden är platt och inte rund som ett klot. Varje sjöfarare vet att mötande fartyg växer fram vid horisonten. Varje astronaut har kunnat se jorden som ett klot från sin rymdfarkost, även nu civila kapitalstarka privatpersoner efter den senaste uppskjutningen i privat regi. Alla uppskjutna satelliter som kretsar runt jorden och ger oss information via GPS var vi är skulle enligt dessa människor vara en bluff. Hur jävla dum är det tillåtet att vara?

Kampanjens medlemmar i ”kavla ner” visar ingen respekt för all den sjukvårdspersonal och patienter som kämpar världen över för att slå tillbaka detta svåra virus. Kampanjen är en sådan idioti att den egentligen inte är värd att kommentera av annan anledning än att den är ett påfund av människor som skonats från från viruset och bortser helt från alla de som drabbats av det. De som ansluter sig till gruppen kan antas vara de som är mot all vaccinering, de som är allergiska och har dålig erfarenhet av vaccinering, likaså de som ser på det antal döda där vaccineringen antagits varit orsaken till dödsfallet, vilket är en försvinnande liten del i förhållande till de som dött av viruset.

Jag bara hoppas att fler reagerar och motverkar kampanjen ”kavla ner”!Vidrigt av en svensk att begära etnisk svensk läkare!

Politik Posted on 2021-07-31 13:20

Är det verkligen sant det jag läser, att vår egen statsminister säger detta och dessutom är förbannad på de i vården som sett det naturligt att uppfylla patienters önskan och kallar dem för att bete sig rasistiskt. Jag hoppas att det är ”fake news” som det så vackert heter numera. Vad får vi svenskar säga och begära i dagens samhälle utan att bli kallade rasister? Det får inte bli så att det blir lättare att lista det tillåtna än det förbjudna!

Vi alla är idag informerade genom medias nyheter om allt våld och kriminellas härjningar i vårt samhälle och märkligt nog började det öka efter den stora invandringen år 2015. Det finns endast ett parti som såg det komma, de flesta av de andra partierna har varit blinda i stort sett fram till år 2020 då deras medvetenhet vaknar och de blåser i samma pipa om förändring som SD.

I takt med allt fler brottslingar i våra fängelser och de bilder som visas på förövarna är det ett överskott på invandrade ungdomar. Ökad droghandel och vapensmuggling en naturlig följd av öppna gränser och dålig ID-kontroll på de som tillåts bli ”svenskar”. Med lite självinsikt från politikernas sida borde man inse att man själva är drivkraften till en ökad rasism. Sluta att vara förbannad på svenska folket, vi är ett solidariskt folk, det är vi och tidigare generationers invandrare som lydigt byggt upp svenskt välstånd och haft god ordning i samhället.

Det är andra tider nu! Vi äldre kan med vämjelse se vad vi har fått möta och möter idag. Detta att bli kallade för rasister för att vi vill se en förändring när äntligen vindarna vänder och vi kan skönja ett hopp om att få ordning på gator och torg. Kanske kunna ta en kvällstur utan oro att bli antastad eller träffad av en förlupen kula!Val av läkare!

Politik Posted on 2021-07-27 11:16

Läser på mobilen att patienter önskar vård av svenska läkare. Vi har inte rätt att välja läkare. Vi får ta det som står till buds. Jag har blivit behandlad av utländska läkare vid ett flertal tillfällen och har personligen inget att klaga på i den vägen. Jag är ändå förvånad över att man inte får välja läkare. Får man ett nej för att läkaren är överbelastad så är det bara att acceptera och höra vilket alternativ som erbjuds. När jag har fått kallelse för behandling har det framgått av kallelsen vilken läkare jag skall möta.

Min fru blev behandlad av en läkare med namnet Hamid och hon blev så förtjust i honom att det liknade kärlek. Vad han gjorde med henne för denna dyrkan blev jag aldrig klar över. Vid ett annat tillfälle blev hon erbjuden en Abdulla och honom ville hon inte ha någon mer gång. Hon sa : ”Ingen Abdulla, jag varken hör eller förstår vad han säger.” Hon fick en annan läkare.

Andra orsaker att människor önskar svenska läkare kan mycket väl vara alla skriverier om falska läkarlegitimationer som förekommit. Ett exempel är den läkare som till och med opererade på svenska sjukhus inom ortopedi utan att vara läkare, till råga på allt i flera olika regioner. Sedan har vi de våghalsiga konstgjorda struparna som opererades in på Karolinska sjukhusets patienter. Det finns således fog för att människor har önskemål och krav på att det är väl kvalificerad personal som kommer att behandla dem.

Inget fungerar utan regler men undantag måste det alltid finnas plats för.

Än så länge kan vi välja vad vi vill dricka och läsa ,alltid något!


Ett telefonsamtal idag gav dyster information.

Politik Posted on 2021-07-25 22:54

Jag hade idag ett samtal med en äldre släkting i Strängnäs. Hon har själv arbetat inom äldrevården i 30 år så hon vet vad som gällde under den tiden. Idag har hon sin man inom äldrevården och ser med egna ögon den försämring som skett och sker. Alla kostnader på hjälpmedel och hygienartiklar belastar idag vårdtagarens anhöriga. När jag hörde detta förstod jag genast sambandet, vilket jag redan visste, men inte i den grad jag fick höra. Nedmonteringen av äldrevården är inget annat ett sparande på de som arbetat och slitit för vår välfärd och som nu i stället läggs på alla nyinkomna i hutlöst stora kostnader för boende och nystart i vårt samhälle. Det är inte rimligt vad som hände exempelvis i Solna att en man med två fruar fick tillgång till två lägenheter till en uttalad summa på 2,5 miljoner kronor. Andra exempel är hotellboende för en familj på över 20 000 kr per månad. Hur tror våra politiker detta uppfattas annat än en stor orättvisa av den ordinarie befolkningen? Med en sådan politik skapas den rasism, som politikerna säger sig vilja motverka. Slutsats politikerna är ansvariga för den stegrande rasismen i vårt land. När det gäller våldet i samhället säger de med allvarlig min att det är oacceptabelt, det tycker jag också och även där är jag oense med politikerna vad det beror på. Det som är självklart är tabu. Jag skäms över hur Sverige har blivit!

Hur har du det här på boendet farsan? Du min kära son: ”Kan du se till att jag får ägg sill och en sup till frukost, då ska jag jävlar i mig resa mig och gå härifrån, hoppa i spat och åtminstone få dö ren, sedan kan du fiska upp mig och låta mig ligga rak i lådan, gör du det så har du gjort dagens goda handling!”Antal döda stiger!

Politik Posted on 2021-01-27 12:23

Många rapporter om stigande antal döda meddelas dagligen i väntan på vaccin. En del kändisars svåra situation beskrivs i Tv-reportage. Bland annat den tuffa grävande journalisten Janne Josefsson beskriver sin ångest för sitt höga blodtryck och rädsla för döden. Hua mig vad man kan missta sig på en annan människas problem.

Han har kunde man tro en trygg tillvaro, dels ekonomiskt, dels genom sitt kändisskap möjlighet till en lycklig ålderdom som är få förunnat.

I programmet ”Hisingen-Casablanca” ges en annan bild av ” Janne med folket”. Han trivs inte med att bli gammal, vem gör det? Många andra människor är förnöjsamma och förbereder sig mentalt på att de inte har ett evigt liv. De gör så gott de kan och kräver inte sensationer varje dag, det kan man tycka att Janne Josefsson också utan svårighet ska acceptera.

Vem väljer han att träffa för att väcka intresse, jo den kriminelle Clark Olofsson som troligtvis alla pensionärer känner till efter hans och polismördarens gisseldrama på en bank vid Norrmalmstorg i Stockholm. Denne mångåriga fängelsekund som alltid omskrivits som en stjärna i pressen har sin egen tolkning på hederlighet. Det framgår att sätter man sina egna etiska och moraliska regler själv är det tillåtet att utföra vilken kriminella handling som helst och då också givetvis påstå att man är oskyldig. Intressant att höra hur en kriminell resonerar och förklarar därmed alla nekanden i rättssalarna. Clark påstod i motsats till Janne att han inte var rädd för döden.

Ingen ska vara rädd för döden, den tillhör livet och dess slut, om man så vill eller inte. Det man ska vara rädd för är på vilket sätt man kommer att dö. Det kan väcka olust om man sitter och tänker igenom olika scenarier. Ett råd är undvik att tänka på det och lev livet livat så länge det varar, och är det allt för jävligt och otrevligt, så kanske man ska börja knarka i livets slutskede, om man har kapital till det eller ta ett kraftigt rus och rusa in i dödsriket. Man ska inte tänka på det så mycket för rätt som det är så händer det bara, utan att man kommer att veta vad som sker. Det är bara andra, som får besked, själv forslas man bort ovetande om sitt öde, det öde som man visste skulle komma medan man levde.

Sedan har vi en annan kändis, som sitter och väntar på vaccin (Leif GW Persson). Han hotar med att flytta till Israel för att snabbare få sitt vaccin. Han har säkert råd med det. Denne intellektuella person gör en tankevurpa om han tror att han är tryggare i självbombarnas Mellanöstern. Då är det väl ändå bättre att dö hel till kropp och själ och inte mosad i ett bombdåd.

Kapitulera inför döden, den kommer om du så vill eller inte Janne Josefsson!


Hur slumpen slår till!

Politik Posted on 2021-01-06 18:32

Adressen till den här bloggen kom till efter en skiss som jag gjorde då jag arbetade på Skärblacka Bruk. Jag kände mig något frustrerad på den tid på 90-talet då Windows-95 etablerades på företaget och alla fick tillgång till e-mejl. Alla fick möjlighet att sprida sina meddelande till Kreti och Pleti. Det kom massor av e-mejl i inkorgen, som i mitt tycke inte berörde mig och störde det arbete jag hade ansvar för. I det sammanhanget ritade jag följande skiss:

In och utkorg fylldes snabbt med utskrivna mejl att behandla!

Bilden symboliserade det nya kaos, som inkräktade på den dagliga verksamheten. Några år senare då bloggen Politisk kritik skapades döpte jag bloggen till: inut.fritzlennart.se utan tanke på vad den skulle kunna tolkas till i samband med den stora invandringen år 2015. I sig självt hade invandringen varit stor redan innan detta rekordår. Med slump menar jag detta med in.ut vilket visade sig passa bra, då jag varit och är kritisk mot allt för stor invandring.

Problemet på vår planet och den omtalade klimatkrisen är människan. Det är vi som bedriver rovdrift på jordens naturtillgångar och målet med ständig tillväxt. Detta kommer inte att förändras i tillräcklig grad så länge den snabba befolkningsökningen pågår. Ju fler som ska ha tillgång till resurserna desto mindre per capita. Den bästa klimatåtgärden är att minska befolkningstillväxten. Idag är utvecklingen att förlänga varje människas liv i alla välfärdsländer och hjälp till utvecklingsländernas svältande barn till ett drägligt liv. Vad göra?

Ett sätt är införande av barnbegränsning i de länder där det anses vara en rikedom med många barn som försäkring till vård vid hög ålder. Detta kan ske genom information om preventivmedel, som samtidigt skyddar mot sexuell smitta. En minskning till två max tre istället för barnkullar från 4 till tio i varje familj. I de flesta välfärdsländer har barnantalet minskat, men även där ska barnbegränsning gälla till exempelvis 2 barn per familj!

Den felaktiga idén om att Sverige har plats för 40- 50 miljoner invånare är ogenomtänkt. Det handlar inte om att det finns geografisk plats. Det handlar om hur ett Sverige skulle fungera med så mycket folk, då vi inte ens klarar av att hantera de 10 miljoner som finns här idag. Vad är det för mening med en överbefolkning. Vad ger det för vinst till landet än en massa nya problem att hantera? Låt människor få en naturlig död, då hjärnan har slutat att fungera. Låt för tidigt födda barn utan egen livskraft få dö i stället för ett livslångt lidande på grund av ett svårt handikapp. Läkaretiken till att rädda liv till varje pris i de nämnda fallen bör omprövas om befolkningsbegränsning ska implementeras? Alternativet är att vi inget gör i detta avseende utan fortsätter som vi gör och gemensamt tar ansvar för att vi förkortar allas liv på denna vår jord!

Den i mitt tycke stolliga idén att tro sig reducera CO2 genom att pumpa ner och komprimera gasen i bergrum som en teknisk lösning kan endast komma från en tekniker. Här ska ändå skickliga forskare undersöka mer naturliga lösningar.« FöregåendeNästa »