Jag hade idag ett samtal med en äldre släkting i Strängnäs. Hon har själv arbetat inom äldrevården i 30 år så hon vet vad som gällde under den tiden. Idag har hon sin man inom äldrevården och ser med egna ögon den försämring som skett och sker. Alla kostnader på hjälpmedel och hygienartiklar belastar idag vårdtagarens anhöriga. När jag hörde detta förstod jag genast sambandet, vilket jag redan visste, men inte i den grad jag fick höra. Nedmonteringen av äldrevården är inget annat ett sparande på de som arbetat och slitit för vår välfärd och som nu i stället läggs på alla nyinkomna i hutlöst stora kostnader för boende och nystart i vårt samhälle. Det är inte rimligt vad som hände exempelvis i Solna att en man med två fruar fick tillgång till två lägenheter till en uttalad summa på 2,5 miljoner kronor. Andra exempel är hotellboende för en familj på över 20 000 kr per månad. Hur tror våra politiker detta uppfattas annat än en stor orättvisa av den ordinarie befolkningen? Med en sådan politik skapas den rasism, som politikerna säger sig vilja motverka. Slutsats politikerna är ansvariga för den stegrande rasismen i vårt land. När det gäller våldet i samhället säger de med allvarlig min att det är oacceptabelt, det tycker jag också och även där är jag oense med politikerna vad det beror på. Det som är självklart är tabu. Jag skäms över hur Sverige har blivit!

Hur har du det här på boendet farsan? Du min kära son: ”Kan du se till att jag får ägg sill och en sup till frukost, då ska jag jävlar i mig resa mig och gå härifrån, hoppa i spat och åtminstone få dö ren, sedan kan du fiska upp mig och låta mig ligga rak i lådan, gör du det så har du gjort dagens goda handling!”