Det är bra med yttrandefrihet, den ska vi verkligen värna om och inte låta oss påverkas av de religiösa fanatikernas idéer. De muslimer som lever i Sverige är skyldiga att rätta in sig ledet och leva efter svensk lag. Vi välkomnar dem som är införstådda med detta. Låt oss inte påverkas av de muslimska länder som har diktatoriska ledare och förtrycker sitt eget folks kvinnor.

Deras heliga bok koranen ska givetvis inte brännas inte heller vår bibel eller flagga. De som provocerar genom att göra det visar ingen respekt till de människor som tror på sina religioner och sitt folks kultur. Religionernas födelse skedde under en tid då ännu inte tillräckliga vetenskapliga bevis fanns på hur liv uppstår. Idag finns bevis på hur människan kan skapa liv, De religiösa ledarna har alltid använt religionerna som ett verktyg för att skrämma folk till lydnad. Det har säkerligen varit nödvändigt när människor har velat protestera och slippa leva under förtryck, Ju mer vetenskapen segrar ju oroligare blir dessa ledares oro att förlora makten över folket.

I den tekniska utvecklingens kölvatten är det naturligt att menige man ifrågasätter gamla dogmers rätt att existera. Det som gäller idag är penningens makt och allas strävan att tillgodogöra sig sin del av jordens naturtillgångar. Religionen används även idag i detta syfte i elaka och onda intriger nationer emellan.

Alla dessa diktatorer och makthavare gör sig små bekymmer om jordens existens, gjorde de det skulle krig inte förekomma. Dessa ledare är blinda att se helheten, de ser endast till sin egen vinnings möjligheter och är beredda förstöra allt det fina människors händer har skapat. De är med andra ord de största egoisterna bland människorna. Av någon anledning blir de folkvalda i många fall på falska premisser.

Nu har vi krig i Europa som bekräftar det som skrivs. En enda man som i sin bubbla inbillat sig bli härskare över all världens folk. Det rätta ordet är STORHETSVANSINNE. Alla krig orsakas just av den typen av ledare som stänger av sitt folk från att få relevant information från omvärlden och endast delges information från statliga medier inom landet. Information som bygger på propaganda och lögner. Oppositionella skräms till tystnad och de som inte vill vara tysta dödas.

Denna ledare försöker dra koranbränningen till sin fördel, kramar och kråmar sig med muslimska ledare för att slå ett slag mot Sverige. Islam är den största av världens religioner och genom sina fanatiska yttringar den farligaste som exempel IS. Låt inte Islam sprida sig i Sverige håll koll på verksamheten i moskéer. Det är uppenbart att många imamer har dolda avsikter med sina predikningar. Återigen värna om yttrandefriheten och begränsa den onda islam i Sverige.

Ingen behöver tveka på varför Sverige förstörs, det är för många som ogillar Sverige. Rörelser som våra politiker inte förstått. Jag vet arbete pågår, ge inte upp demokratin!